вторник, 28 июня 2011 г.

Список лиц, уже пожертвовавших на строительство памятника воину-солдату и счет, на который можно перечислять пожертвования

Список лиц, уже пожертвовавших на строительство памятника воину-солдату:

1. В. А. Астахов
2. М. Г. Василенко
3. Н. И. Красова
4. В. М. Полозкова
5. З. И. Колесникова
6. Л. Н. Имекина
7. Б. Г. Бессонов

Счет, на который можно перечислять пожертвования:

Получатель:
Астахов Владимир Андреевич
ИНН: 7707083893
Расчетный счет
№42305810733068431789
в Курском ОСБ № 8596
кор. счет: 30101810300000000606,
БИК: 0438076068. М. А. Гусева
9. А. Касатов
10. М. В. Долгачева
11. Н. В. Плешивцева
12. Е. Н. Холопова
13. Г. И. Толкачева
14. О. Н. Зуева
15. Ю. С. Щукина
16. Раиса Михайловна, пенсионерка
17. П. И. Зерин
18. В. А. Бушина
19. С. Ю. Никифоров — от семьи
20. С. Ю. Никифоров — от движения «За социальную справедливость»
21. В. В. Головлева
22. Н. Т. Глотов
23. Лариса Новикова
24. О. П. Акимкина
25. Н. Н. Евстратова
26. Л. В. Лютикова
27. М. А. Лупачева
28. Т. И. Третьякова
29. В. П. Фалина
30. С. А. Подпрятов
31. Л. А. Куприенкова
32. С. И. Легконогих
33. Г. А. Токолова
34. С. Гривко
35. Т. Н. Старикова
36. Ю. И. Галушко
37. Валентина Васильевна
38. Е. В. Рябцева
39. Сестры Вера и Валентина Золотовы
40. В. Ф. Покровский
41. В. В. Есина
42. М. Д. Гурова
43. От семьи Ю. А. Лосевой
44. А. Ф. Манухин
45. Ю. В. Оленин
46. А. М. Минаева
47. Т. А. Сальникова
48. Е. Н. Попова
49. Семьи Н. А. и С. В. Ильиных
50. А. Ю. Сологуб
51. Л. П. Москальчук
52. М. М. Мальцева
53. К. Г. Касьянова
54. Р. А. Ведехина
55. В. П. Каплин
56. Н. М. Игнатьева
57. А. Н. Синюгина
58. В. В. Баянов
59. Н. К. Афанасьев
60. А. С. Долгачев
61. В. И. Есин
62. А. С. Венедиктов
63. Н. А. Коростелева
64. А. В. Рязанцев
65. Ф. Т. Игнатенко
66. З. Е. Мещанинова
67. И. Яковлев
68. М. В. Ведехина
69. А. В. Ведехина
70. О. В. Сотников
71. Т. И. Финакова
72. А. А. Ларина
73. Б. С. Метельский
74. В. М. Зацепилов
75. С. С. Плетнев
76. А. Г. Юренкова
77. Л. Д. Соколова
78. Л. В. Громенкова
79. В. В. Дюбова
80. З. С. Кузяева
81. Т. И. Хохлова
82. В. И. Дерябина
83. А. А. Перьков
84. А. Демченко
85. Е. А. Задорская
86. Т. И. Эрбис
87. С. Гривко
88. М. В. Морина
89. А. А. Кобзарев
90. Л. Г. Лукина
91. В. А. Карпова
92. Е. Ю. Солодухина
93. Т. М. Михалева
94. О. Ю. Головина
95. Л. Г. Ахрамешина
96. С. И. Горский
97. В. И. Белевцева
98. Е. Э. Спицын
99. Л. А. Килессо
100. Л. М. Грачева
101. Н. В. Кононыхина
102. Н. Клейшенова
103. Л. Ф. Овчарова
104. Л. И. Бельтюкова
105. И. В. Ященко
106. Валентина Подобедова
107. Л. В. Кузовчикова
108. П. В. Балеев
109. В. Н. Дегтярева
110. Л. И. Куркина
111. А. Ю. Гурова
112. С. Н. Слепухов
113. В. К. Федорчук
114. М. И. Ковалев
115. Е. Н. Терехова
116. Д. В. Терехов
117. З. И. Корсакова
118. Д. С. Ивашин
119. А. Е. Власов
120. И. Ю. Чаплыгина
121. Е. А. Чала
122. А. С. Литвинова
123. О. А. Стародубова
124. К. С. Моргунова
125. Д. В. Гончарова
126. И. Р. Каплина
127. Е. А. Болдугова
128. Н. Т. Бабажанов
129. И. Л. Яковлев
130. М. Е. Смолин
131. Е. Н. Сафрошин
132. Е. М. Шевченко
133. З. Д. Фатьянова
134. В. М. Соловьева
135. В. Н. Бочаров
136. О. Н. Ивлева
137. С. С. Свеженцев
138. Н. А. Кирюкин
139. В. В. Вовкогон
140. Р. С. Тимонов
141. Е. В. Новиков
142. Д. А. Кирбаль
143. С. Е. Богданов
144. Н. Л. Фирсов
145. И. Н. Панов
146. Д. М. Басов
147. Т. Н. Пашина
148. М. Е. Миханова
149. М. К. Ковтун
150. Черников
151. Г. К. Акшинцева
152. Л. А. Орлова
153. Н. И. Коростелева
154. С. С. Румянцев
155. А. В. Молодченков
156. В. М. Воеводин
157. С. А. Ланин
158. В. А. Рубанов
159. Семья Матыхиных
160. Семья Хромотовых
161. Г. В. Игуменова
162. Н. П. Емельянов
163. Е. В. Кабанов
164. А. Н. Бойчук
165. Л. Н. Михайлова
166. Е. Г. Авдеева
167. А. Г. Ивашина
168. Р. П. Теребрина
169. Ю. Н. Тупиков
170. Г. А. Ветчинова
171. А. И. Сухоруков
172. Д. В. Козлов
173. Т. Н. Туманова
174. В. В. Лагутин
175. Семья Панариных
176. В. В. Панарина (бывшая жительница Железногорска, в н.в. живет в Москве)
177. М. В. Долгачева
178. А. В. Абышева
179. Т. А. Гурова
180. А. и Л. Шепелевы
181. Л. А. Елистратова
182. С. В. Живолуп
183. И. Н. Шахов
184. С. Н. Полухин
185. Е. А. Смолянинов
186. Н. В. Шевченко
187. Л. В. Полозков
188. Литературное объединение "Автограф"
189. Г. Ф. Лунина
190. А. В. Жирова
191. А. О. Дручинский
192. А. М. Гоняев
193. В. Новоселова
194. Н. А. Толмачева
195. С. М. Тимощенкова
196. Е. Ефремова
197. Т. Чекалина
198. Педагоги и школьники летнего лагеря средней школы №7
199. Педагоги и школьники летнего лагеря гимназии №10
200. С. П. и А. З. Чепелевы
201. Михаил Петрович Толмачев
202. В. В. Юрченко
203. С. С. Тишин
204. Г. В. Петрова
205. Литературное объединение «Автограф»
206. И. А. Бабакова
207. С. А. Малюгова
208. Н. И. Лысенко
209. Н. Ю. Клокова
210. П. И. Клоков
211. А. И. Титова
212. Е. И. Виноходова
213. Галина Алексеевна
214. В. М. Суматохина
215. Л. В. Чайка
216. В. Н. Бенедычук
217. О. В. Олехина
218. Н. П. Бондарь
219. М. Г. Даншина
220. Н. И. Белоусова
221. Т. А. Нейфельд
222. Л. Ф. Дубинина
223. С. Н. Музалева
224. В. А. Рябцев
225. Л. А. Степанова
226. А. И. Гладких и О. Н. Седых
227. Неизвестный
228. Т. Ф. Маркина
229. И. А. Шанина
230. С. Хвостов
231. Д. Н. Жуков
232. Л. В. Боева
233. В. А. Драгунов
234. М. И. Сидякина
235. А. Н. Карпушин
236. А. В. Осипова (г. Балашиха)
237. В. И. Ревякина
238. О. В. Николаева
239. А. В. Саунин
240. С. Е. Кушнир
241. Г. Сорокина
242. Я. Абасова
243. А. Н. Федосеева
244. Т. В. Стрелкова
245. В. Т. Городкова
246. А. Н. Дралкина
247. А. Н. Орехова
248. М. П. Масюк
249. А. В. Катаев
250. Н. С. Мариничев
251. А. М. Масков
252. Т. М. Токмакова
253. Л. И. Короткова
254. В. М. Свиридова
255. Т. М. Уварова
256. Семья Звинаревых
257. Семья Гришиных
258. Е. Н. Буренкова
259. Л. И. Рябчикова
260. М. И. Пискарева
261. В. Н. Бочаров
262. В. В. Люсова
263. В. Андреева
264. Н. В. Высокина
265. Н. К. Пошивалов
266. В. А. Брусенцов
267. В. В. Кречетников
268. В. Г. Махонина
269. П. И. Мирошник
270. Л. Н. Имекина
271. А. Дробышева
272. Л. П. Ярко
273. Н. С. Куликов
274. НПФ «Промагрофонд»
275. М. П. Труфина
276. М. А. Гусева
277. Г. Ф. Разинкин
278. Л. М. Астахова

Моряки военно-морского флота
279.
Шепелев
280. Батейкин
281. Суворов
282. Радчиков
283. Кузнецов
284. Басов
285.
Докукин
286.
Серов
287.
Евланов
288.
Каспийская флотилия
289.
Северный флот
290.
К. Михляев
291.
Жаркова, Конникова
292.
Журавлев
293.
Сотников
294.
Басарев
295.
Валуев
296.
Ерофеев
297.
Полунин
298.
Дзекилов
299.
От семьи Волеговых
300.
Семья Бродских
301.
Башук
302.
Семья Бернадских
303.
Северный флот

304.
Клементьева
305. А. Г. Реуков
306. Е. В. Тюлина

Список пожертвовавших от судебных приставов:
307.
Т. В. Старикова
308. Н. Н. Елисеева
309. Е. В. Михеева
310. Т. А. Метасова
311. А. Н. Миндияров
312. Е. В. Мухина
313. Н. Н. Федосюткина
314. С. В. Копцев
315. О. А. Зеленина
316. О. В. Зайцева
317. Ю. А. Кручинина
318. Н. А. Шапорева
319. Р. В. Зайцев
320. М. С. Кузнецова
321. Е. Н. Конорева
322. И. С. Быркина
323. В. А. Сотникова
324. С. А. Мосина
325. Н. В. Бочаров
326. Н. Ф. Колбеев
327. В. М. Колбеева
328. Е. Е. Лемеш
329. Неизвестная
330. И. Н. Есенков
331. Фенцаг
332. В. Б. Хотиев
333. Н. П. Чуприн
334. Н. А. Анищенко
335. А. В. Устинов
336. В. В. Рассамакина
337. Володя
338. П. Г. Маршалов
339. В. М. Шилин
340. Н. Хохлов
341. Г. Н. Дубович
342. Карпова
343. В. Г. Селитринникова
344. Г. И. Козин
345. С. В. Черкасов
346. Г. И. Клейн
347. Н. П. Самофалов
348. А. Н. Калаус
349. И. В. Печенкин
350. С. Ю. Свиридов
351. Н. Гладких
352. С. С. Толкунов
353. Н. К. Сафонов
354. М. И. Анисимов
355. Л. Л. Темнышева
356. В. Емельянов
357. В. М. Погорелов
358. В. Б. Новиков
359. В. В. Якунин
360. М. А. Кытин
361. О. В. Гализин
362. В. Мильцарин
363. Е. В. Власов
364. Т. В. Голубева
365. Т. Ф. Сапунова
366. А. В. Плетянова
367. К. И. Бурцева (несмотря на перенесенный инсульт, сама дошла до редакции и выразила попечительскому совету благодарность за его благое дело)
368. Владимир Николаевич. При первом пожертвовании сказал, что будет приносить пожертвования с каждой пенсии – слово свое держит
369. Т. В. Афанасьева, гостья из г.Братска Иркутской обл. Редакция пообещала выслать газету «Эхо недели» с публикацией сообщения об открытии памятника
370. А. С. Ревякин, отличник народного просвещения РФ, почетный работник культуры и искусства Курской обл.
371. А. А. Конопля, ветеран войны
372. Т. Колмыкова
373. Р. Г. Богатырёва
374.
Л. Гребенцова
375.
Н. Владимирова
376.
Г. Г. Степанова
377-378.
Медведевы, гости из Орла
379.
Уткина
380.
Плотникова, гость из Москвы
381.
Любовь
382. А. Дмитров
383-384. Неизвестные
385. Е. В. Лакеева
386. Патриот
387. В. И. Шилин
388. Мишина
389. Семья Шмидт
390. Неизвестный
391. Семья Гришиных
392. Семья Шведовых
393. Валентина
394. Т. М. Уварова
395. И. Бондарев
396. Саша Митин
397. Вика Митина
398. Владимир
399. Дериглазов
400. Г. Г. Лукерина
401. Любовь Викторовна
402. Семья Шворневых
403. Ваня Плахов, ученик 5 класса
404. Дарья Полякова, ученица 5 класса
405. Т. Поспелова
406. Неизвестный
407. Семья Э. Гришиной
408. Неизвестный
409. Семья Мотолыгиных
410. Л. Е. Паращук
411. С. А. Холодкова
412. Данила Шербенов
413. В. А. Платонов
414. Н. П. Жиляков
415. И. С. Архангельский
416. С. П. Ланин
417. Л. В. Анпилогов
418. Маша Столярова
419. Т. В. Романова
420. Неизвестная
421. Неизвестный
422. И. В. Хилинский
423. М. С. Лазарева
424. А. Н. Фролова
425. Неизвестная
426. А. Русакова
427. Неизвестная
428. Неизвестный
429. Дима Шмырёв
430. Мария Соловьёва
431. А. Мотолыгин
432. Л. Ф. Наумова
433. С. И. Кокорина
434. Евгений
435. Сергей
436. В. М. Черных
437. Соколова
438. Семья Кранкус
439. Семья Егоровых
440. Семья Кустарниковых
441. Лариса
442.Семья Зиминых
443. Мария Михайловна
444. Артем Липунов
445. Катя Липунова
446. Семья Проненко
447. Мария
448. А. Т. Глотов
449-450. Сергей, Игорь
451. Алексей
452. Максим
453. Дмитрий
454. Миша Брылев, ученик 3 класса
455. Карачевцев
456. Стрелков
457. Ивченков
458. Смолина
459. Фомин
460. Руслан
461. Семья Качкиных
462. Н. А. Поддубная
463. Вера Ивановна
464. Семья Алистратовых
465. А. Н. Баранов
466. В. Я. Киреев
467. В. Н. Комаров
468. Семья Никулиных Н. А., Т. А.
469. Семья Роденко
470. Мартынова
471. В. П. Леконцева
472. М. А. Штраух
473. Работникам и посетителям супермаркета "СтройГигант" - особая благодарность
474. Е. И. Скоробогатько
475. М. В. Долгачёва
476. Владимир Николаевич
477. 7 "В" класс гимназии №1
478. 10 "А" класс гимназии №1
479. 11 "А" класс гимназии №1
480. 11 "Б" класс гимназии №1
481. А. А. Ситало
482. Е. В. Дубровская
483. Е. Беликова
484. Неизвестный
485. В. И. Мигулин
486. А. Я. Крюков
487. Семья Родителевых
488. В. Б. Стариков
489. Н. И. Савин
490. Л. В. Данилов
491. Г. В. Ноженко
492. Е. Локтионов
493. З. Д. Митрошина
494. Раннева
495. Р. И. Попрядухина
496. З. С. Фрайман
497. Е. Г. Темирханова
498. Е. Г. Изотова
499. Неизвестный
500. Дубинина
501. Воловченкова
502. А. А. Соболева
503. Ю. В. Милюков
504. А. М. Паршина
505. Г. М. Хоменко
506. В. А. Клещёв
507. Неизвестный
508. Неизвестный
509. А. В. Саунин
510. А. И. Глыбина
511. Е. Н. Кузнецова
512. Семья Прокудиных
513. С. Я. Малышева
514. Л. Н. Беседина
515. Фёдоров
516. Неизвестная
517. Семья Бунковиных
518. Семья Суржиковых
519. В. В. Баянов
520. А. Г. Ночвина
521. П. П. Булимова
522. В. М. Тропин
523. Неизвестный
524. Е. Г. Романенко
525. И. С. Гончаров
526. Н. П. Чуприна
527. Л. И. Беседина
528. В. Г. Селитринникова
529. Неизвестный
530. К. Н. Толкачёва
531. Н. В. Бочаров
532. Н. П. Чуприн
533. Л. А. Зозулина
534. В. Н. Чуприна
535. З. И. Колесникова
536. О. Соколова
537. Н. В. Бочаров
538. О. Гимп
539-589. Педагогический коллектив, 5 "Б" и 6 "Б" классы МОУ "Гимназия №1"
590. В. Н. Бочаров
591. М. В. Долгачёва
592. В. М. Полозкова
593. В. И. Скабёлкина
594. В. Н. Бочаров
595. З. И. Колесникова
596. А. В. Гнездилова
597. Неизвестная
598. А. Н. Болтенков
599. М. Е. Гладков
600. Н. И. Лысенко
601. А. И. Тарасов
602. А. Г. Реуков
603. В. В. Поповский
604. И. В. Веригин
605. З. И. Колесникова
606. Н. И. Красова
607. Неизвестная
608. Неизвестная
609. Н. Г. Федоров
610. Е. Маленкова (гость из Мурманска)
611. Сергей Евгеньевич
612-615. Работники автоцеха
616. Лена
617. Неизвестная
618. Неизвестный
619. Л. Воронкова
620. Семья Л. В. и Н. Г. Зуевых
621. Лена
622. Галина
623. К. Н. Толкачёва
624. Неизвестные жена и муж
625. Семья Степановых
626. Шеховцовы
627. Ира
628. Наталья
629. Ольга
630. Е. Машков
631. А. Полухин
632. Д. Карачевцев
633. А. Мокрецов
634. Москвин
635. А. М. Протасов
636. Н. С. Яворский
637. Неизвестная
638. Н. Ф. Шведов
639. В. И. Дербушев
640. Евгений
641. Андрей
642. Сергей
643. Данилин
644. Н. И. Бубнов
645. Неизвестные
646. Роман
647. Неизвестные
648. Д. Бабкин
649. М. Широченков
650. Назарова
651. Сергей
652. Саша из Михайловки
653. Виктор
654. Валентина Петровна
655. Н. П. Дюбо
656. Дмитрий
657. Новикова
658. Валентина
659. Чумакова
660. Т. В. Романова
661. Т. Иванова
662. Н. Воронова
663. Бондарева
664. Ткачёва
665. А. Галкин
666. Е. Боева
667. Левченко
668. Наталия Никитина
669. Николай
670. Юрий
671. Шемаков
672. Валентина
673. Алексей
674. Александр
675. В. Сазонов
676. Г. Никутина
677. С. Малышева
678. Неизвестная
679. Н. В. Бочаров
680. В. В. Емельянов
681. А. Н. Попова
682-831. Прихожане Свято-Троицкого храма.
832. Н. К. Холодович
833. А. Г. Киреев
834. Т. А. Киреева
835. А. И. Чистякова
836. Е. Г. Мухина
837. К. А. Акимова
838. Галина Максимовна
839-1199. Прихожане Всехсвятского храма и храма "Неупиваемая чаша" (пос. Студенок)
1200. З. И. Колесникова
1201. Неизвестный

Урны для пожертвований установлены на предприятиях: ЗАО «ГОТЭК», в гипермаркетах «Железногорский», «СтройГигант», ТВ «Сигнал», в Всехсвятском храме, в редакции газеты «Эхо недели».
Даже небольшая лепта — вклад в общее дело.

1 комментарий:

  1. Анонимный1 июля 2011 г., 03:30

    Ответьте, пожалуйста, на вопрос: зачем публиковать эти имена? Зачем?

    ОтветитьУдалить